โปรแกรมเงินเดือน nonformal Education

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
โปรแกรม บริหารงานเงินเดือน
อดิศักดิ์ คัมภีระ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนงานบริการ สลิปเงินเดือน ออนไลน์
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
โปรดเลือก วัน / เดือน / ปี
   เปลี่ยนรหัสผ่าน  วิธิใช้งาน